Cách viết hoá đơn hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT

10/08/2018

 1. Các đối tượng không chịu thuế GTGT. Các đối tượng không chịu thuế GTGT năm 2018 được quy định cụ thể, chi tiết tại Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (Hướng dẫn Nghị định số 209/2013/NĐ-CP) và được sửa đổi, bổ sung bởi các Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015, Thông […]

 1. Các đối tượng không chịu thuế GTGT.

Các đối tượng không chịu thuế GTGT năm 2018 được quy định cụ thể, chi tiết tại Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (Hướng dẫn Nghị định số 209/2013/NĐ-CP) và được sửa đổi, bổ sung bởi các Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015, Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016

Các đối tượng không chịu thuế GTGT chủ yếu là các sản phẩm từ nông nghiệp, lâm nghiệp, các sản phẩm phục vụ người khuyết tật, giáo dục, các hoạt động cộng đồng, an ninh quốc phòng….

Các bạn xem chi tiết tại bài viết:

 >> Các đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng – Năm 2018.

 

2. Cách viết hoá đơn hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT – năm 2018.

Khi viết hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT các bạn cũng cần phải tuân thủ các nguyên tắc chung khi viết hoá đơn.

Các bạn xem chi tiết tại đây:

 >> Nguyên tắc lập hóa đơn GTGT, hướng dẫn cách viết hóa đơn GTGT.

 >> Nguyên tắc lập hóa đơn bán hàng, hướng dẫn cách viết hóa đơn bán hàng.

 

Ngoài ra, theo hướng dẫn tại điểm 2.1, khoản 2 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

“2.1. Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

Trường hợp tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế nhưng có hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì sử dụng hóa đơn bán hàng cho hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý”

NHƯ VẬY: Đối với DN nộp thuế theo PP khấu trừ bán hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì các bạn vẫn lập hoá đơn theo các quy định, nguyên tắc như bình thường nhưng phần thuế suất và tiền thuế GTGT sẽ không ghi và gạch bỏ, chỉ ghi giá bán là giá thanh toán.

Sau đây là ví dụ cụ thể:

Công ty cổ phần LawSoft có đăng kinh kinh doanh phần mềm tra cứu thư viện pháp luật. Vì là kinh doanh phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, do đó phần thuế suất và tiền thuế GTGT sẽ không ghi và được gạch bỏ còn lại các chỉ tiêu khác các bạn vẫn ghi bình thường. Cách ghi hoá đơn hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT cụ thể như sau:

Hướng dẫn Cách viết hoá đơn hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT

Cách viết hoá đơn hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT – Năm 2018

 

Các bạn vẫn kê khai hoá đơn không chịu thuế GTGT như sau:

 – Đối với bên mua:

Các bạn kê khai giá trị hàng hoá, dịch vụ vào chỉ tiêu [23] trên tờ khai thuế GTGT 01/GTGT.

 – Đối với bên bán:

Các bạn kê khai giá trị hàng hoá, dịch vụ vào chỉ tiêu [26] trên tờ khai thuế GTGT 01/GTGT.

 

Trên đây là hướng dẫn cách viết hoá đơn hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT, hi vọng các bạn đã nắm rõ được cách viết hoá đơn trong trường hợp bán hàng hoá dịch vụ được miễn thuế.

Facebook Comments