Chính sách Thuế đối với doanh nghiệp chế xuất thanh lý tài sản cố định

02/10/2018

Công văn số 54475/CT-TTHT ngày 03/08/2018 của Cục thuế TP Hà Nội về chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất thanh lý tài sản cố định, theo đó:

Trường hợp Công ty (là doanh nghiệp chế xuất) bán thanh lý tài sản cố định (TSCĐ) đã qua sử dụng vào thị trường nội địa, Công ty đã nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT khâu nhập khẩu theo hình thức chuyển mục đích sử dụng, tiêu thụ nội địa với cơ quan hải quan thì đề nghị Công ty thực hiện thủ tục quy định tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư 39/2014/TT-BTC để được cấp 01 hóa đơn GTGT lẻ xuất giao cho doanh nghiệp nội địa khi bán thanh lý TSCĐ. Số thuế GTGT phải nộp đối với hoạt động thanh lý TSCĐ được xác định bằng (=) số thuế GTGT ghi trên hóa đơn lẻ bán thanh lý TSCĐ trừ (-) số thuế GTGT nộp ở khâu nhập khẩu khi chuyển đổi mục đích sử dụng.

 

Chi tiết Công văn số 54475/CT-TTHT ngày 03/08/2018 của Cục thuế TP Hà Nội:

View Fullscreen
Facebook Comments