Công văn về thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở mới

26/10/2017

Công văn 2159/BHXH-BT ngày 01/06/2017 về mức đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN và thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở mới:

  • Download.doc
View Fullscreen
Facebook Comments