Dịch vụ thẩm định giá

27/10/2017

Thẩm định giá :

  • Xác định giá trị doanh nghiệp, vốn góp, vốn chuyển nhượng, lợi thế thương mại,..
  • Thẩm định giá trị bất động sản, công trình xây dựng, khách sạn, văn phòng cho thuê, nhà xưởng,…
  • Thẩm định giá trị tài sản, giá trị hàng hoá, máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất, phương tiện vận tải,…
  • Thẩm định tài sản là sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất, quyền thuê đất và các tài sản vô hình chuyên biệt.

Nhằm phục vụ cho nhiều mục đích khác nhauCổ phần hoá Doanh nghiệp nhà nước; Mua bán, chuyển đổi doanh nghiệp; Góp vốn liên doanh, liên kết; Quản lý doanh nghiệp; Thế chấp, vay vốn ngân hàng; Mua sắm, thanh lý tài sản; Hạch toán kế toán; Cho thuê tài chính; Bảo hiểm; Đầu tư; Đền bù giải toả; Các mục đích khác.

  • Phân tích, đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư;
  • Thẩm định tín dụng;
  • Thẩm định tài chính doanh nghiệp;
  • Đánh giá rủi ro kinh doanh;
  • Quản tài viên
Facebook Comments