GIỚI THIỆU VỀ COM.PT

1. Thông tin sơ bộ

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế – Kiểm toán COM.PT (Tên viết bằng tiếng nước ngoài: COM.PT Auditing, Investment, Tax, Financial, Accounting, consultancy company limited), tên viết tắt COM.PT Co., Ltd là một tổ chức tư vấn hợp pháp chuyên ngành Tư vấn Đầu tư – Kế toán – Tài chính – Thuế – Kiểm toán được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Mã số 0101119121 cấp lần đầu ngày 16 tháng 04 năm 2001 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội; Công ty được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán của Bộ Tài chính cấp lần đầu ngày 12/3/2014, thay đổi lần thứ 2 ngày 24/12/2015 và trong Danh sách các Công ty đủ điều kiện kiểm toán. Đồng thời Công ty thuộc Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá và Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản do Bộ Tài chính công bố và là tổ chức tư vấn định giá – xác định giá trị doanh nghiệp

Công ty COM.PT có địa chỉ Trụ sở chính tại B202, số 46 Trần Hưng Đạo, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Địa điểm kinh doanh Cơ sở 1: Số 32 Ngõ 203 Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

Người đại diện: Lê Thị Hòa – Giám đốc – Chứng chỉ KTV số 0653/KTV cấp ngày 18/11/2003, Liên lạc: DD: 0913 00 22 99. Email: drlehoa@compt.com.vn

Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế – Kiểm toán COM.PT: Địa chỉ: Số 59 Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp HCM.

Người đại diện: Phùng Thị Quang Thái – Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Chi nhánh – Chứng chỉ KTV số Đ.0094/KTV cấp ngày 18/5/1999, Liên lạc: DD: 090 393 8451. Email: phungthiquangthai@yahoo.com

Văn phòng Đại diện Miền Trung: Địa chỉ liên lạc: Số 6 ngõ 150, đường Hồng Bàng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Người đại diện: Trần Lam Hồng Chứng chỉ KTV số: 2454/KTV. DĐ: 091 639 3579. Email: lamhong@compt.com.vn

 

Công ty COM.PT hoạt động theo nguyên tắc độc lập, khách quan, chính trực, bảo vệ quyền lợi và bí mật kinh doanh của khách hàng như quyền lợi của chính bản thân mình trên cơ sở tuân thủ luật pháp quy định. Nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, chất lượng dịch vụ được cung cấp và uy tín của Công ty là những tiêu chuẩn hàng đầu mà mọi nhân viên COM.PT luôn luôn thực hiện.

Phương pháp kiểm toán của COM.PT dựa theo các nguyên tắc chỉ đạo của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và các Chuẩn mực kiểm toán Quốc tế phù hợp với luật pháp và các quy định của Việt Nam.

Công ty COM.PT có đội ngũ nhân viên tư vấn, kiểm toán và tin học có nhiều kinh nghiệm được đào tạo có hệ thống tại Việt Nam và các nước Anh, Pháp, Bỉ,… Sự nắm rõ các thông lệ quốc tế về quản lý kinh tế cùng bề dày kinh nghiệm của chúng tôi càng được củng cổ ở cương vị là nhà tư vấn, kiểm toán và thẩm định cho các công trình đầu tư XDCB tại Việt Nam.

Khách hàng của Công ty COM.PT là các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực như: sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng.

 

2. Phương châm của COM.PT

“Hướng tới khách hàng” với “Kỹ năng chuyên nghiệp”

 

3. Văn hoá của COM.PT

Mỗi thành viên của COM.PT đều làm việc với trách nhiệm cao nhất

“Kiên nhẫn trong công việc, tận tình với khách hàng”

 

 

4. Mục tiêu của COM.PT

   4.1. Trợ giúp, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các tổ chức phi kinh doanh, các dự án, các đơn vị hành chính sự nghiệp trong nền kinh tế thông qua việc cung cấp các dịch vụ, tư vấn chuyên nghiệp có chất lượng cao theo các ngành nghề kế toán – tài chính – thuế – kiểm toán mà COM.PT đã đăng ký kinh doanh.

   4.2. Góp phần phát triển công tác kế toán, tài chính, thuế & kiểm toán của Nhà nước; góp phần đưa chính sách và pháp luật của Nhà nước vào hoạt động của các doanh nghiệp và các tổ chức, dự án,… thông qua các hoạt động của COM.PT.

 

5. Các dịch vụ COM.PT có thể cung cấp

   5.1. Dịch vụ kiểm toán độc lập

– Kiểm toán Báo cáo Tài chính (của doanh nghiệp độc lập, Tập đoàn, Tổng công ty – Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất);

– Kiểm toán dự án XDCB hàng năm và kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản khi hoàn thành từng giai đoạn hoặc hoàn thành toàn bộ dự án;

– Kiểm toán theo yêu cầu đặc biệt;

– Kiểm toán nội bộ;

– Soát xét báo cáo tài chính.

   5.2. Dịch vụ thẩm định giá

   5.3. Dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa

   5.4. Dịch vụ tư vấn

      5.4.1. Các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp

         a. Tư vấn thuế

         b. Tư vấn kế toán (gồm 3 phân hệ kế toán: kế toán tài chính, kế toán thuế và kế toán quản trị)

   b1. Tư vấn hệ thống kế toán

– Chứng từ kế toán, sổ kế toán: thiết kế mẫu biểu, xác lập quy trình luân chuyển và phương pháp lưu trữ của tất cả các loại chứng từ, sổ kế toán theo quy định của pháp luật hiện hành và theo yêu cầu quản lý đặc thù của doanh nghiệp.

– Hệ thống tài khoản kế toán: Xây dựng hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với doanh nghiệp. Hệ thống tài khoản này có thể cung cấp thông tin cho cả ba phân hệ kế toán đó là: Kế toán tài chính, kế toán thuế và kế toán quản trị.

– Báo cáo tài chính & báo cáo kế toán quản trị kinh doanh: Thiết kế mẫu biểu, hướng dẫn quy trình lập của báo cáo tài chính, đặc biệt là hệ thống báo cáo nội bộ phục vụ cho điều hành & quản lý hoạt động kinh doanh của bản thân doanh nghiệp.

   b2. Tư vấn về nhân sự kế toán

– Tư vấn về đội ngũ nhân sự kế toán nhằm đáp ứng được yêu cầu của công tác kế toán tại đơn vị.

   b3. Tư vấn về phần mềm kế toán

– Lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp, đáp ứng được yêu cầu về theo dõi, ghi nhận, xử lý và kết xuất thông tin kế toán một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời theo đúng quy định hiện hành và yêu cầu của doanh nghiệp.

         c. Tư vấn tài chính (hoạt động tài chính và đầu tư của doanh nghiệp)

– Tư vấn về các giải pháp huy động vốn phù hợp với doanh nghiệp (vay vốn ngân hàng, thuê mua tài chính, bán một phần tài sản, phát hành trái phiếu, phát hành cổ phiếu, cổ phần hoá, góp vốn liên doanh, đề nghị tài trợ từ các quỹ khuyến khích đầu tư trong nước, từ các tổ chức tài chính quốc tế, từ các nguồn tài trợ song phương và đa phương).

– Tư vấn về giải pháp sử dụng vốn nhằm đạt hiệu quả cao nhất (đầu tư mua sắm trang thiết bị sản xuất, kinh doanh, đầu tư đổi mới công nghệ, đầu tư sửa chữa nâng cấp, xây dựng mới nhà xưởng, văn phòng, đầu tư đào tạo nhân sự; mua trái phiếu Chính phủ, trái phiếu và kỳ phiếu ngân hàng, trái phiếu công ty, thương phiếu; mua cổ phiếu, góp vốn cổ phần, góp vốn liên doanh, hùn vốn vào các doanh nghiệp và các dự án đầu tư trong và ngoài nước; mua chứng chỉ quỹ đầu tư).

– Tư vấn xây dựng “Quy chế quản lý tài chính”, bao gồm “Quy chế chi tiêu” và các “Quy chế theo dõi công nợ”, nhằm đảo bảo việc thu/chi đúng, đủ và kịp thời.

         d. Tư vấn quản lý chung

– Xác định “Cơ chế quản lý” và đưa ra “Nguyên tắc Hoạt động” cho toàn doanh nghiệp.

– Thiết lập “Cơ cấu Tổ chức” cho toàn doanh nghiệp; Phân công phân nhiệm rõ ràng; Xác lập mối quan hệ Crucial thing that you should do if writing your essay is to make it personal. It could be difficult to choose what things to chat about in your college essays. Writing the college application essay can be among the most daunting pieces of applying to college. As soon as you have completed your essay editing Don’t neglect to come across a couple people who you hope to look over your work before you submit it. You need to finish your application essay equally as strongly as you began, or so the committee remembers you when it comes time to produce their final choice nhiều chiều và cơ chế phối hợp giữa các chức năng hoạt động, giữa các cá nhân, cũng như giữa các phòng, ban, bộ phận và các đơn vị trực thuộc.

– Thiết lập “Hệ thống kiểm soát nội bộ” bằng các “Quy chế hoạt động” của từng phòng, ban, bộ phận, đơn vị trực thuộc, và bằng các “Quy chế nghiệp vụ” của từng nghiệp vụ cụ thể. Các Quy chế này được xây dựng trên cơ sở “Cơ chế quản lý”. “Nguyên tắc hoạt động”, “Cơ cấu tổ chức”, “Phân công – Phân nhiệm”. “Mối quan hệ nhiều chiều” và “Cơ chế phối hợp” nói trên.

         e. Tư vấn nguồn nhân lực;

         g. Tư vấn luật kinh doanh;

      5.4.2. Dịch vụ tư vấn đầu tư và thành lập doanh nghiệp

      5.4.3. Hai dịch vụ tư vấn đặc biệt

         a. Tư vấn “Cải tổ và Tái cấu trúc Công ty”

         b. Tư vấn “Định giá – Cổ phần hoá – Phát hành Chứng khoán – Niêm yết Chứng khoán”

   5.5. Các dịch vụ chuyên nghiệp khác

      5.5.1. Dịch vụ Đào tạo chuyên ngành Tài chính – Kế toán – Kiểm toán – Thuế – Luật Kinh doanh

– Do “Trung tâm đào tạo COM . PT” – trực thuộc COM.PT thực hiện – với sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia cao cấp có bề dày kinh nghiệm về tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, đầu tư. – 1 gach

– Đào tạo theo chương trình chuẩn của Trung tâm hoặc theo yêu cầu riêng của doanh nghiệp; Đào tạo tại cơ sở đào tạo của Trung tâm hoặc tại trụ sở của doanh nghiệp.

      5.5.2. Dịch vụ Kế toán và Khai báo thuế;

      5.5.3. Cung cấp phần mềm kế toán;

      5.5.4. Cung cấp văn bản pháp luật.

      5.5.5. Tư vấn đầu tư;

      5.5.6 Đào tạo;

      5.5.7 Tuyển dụng;

   5.6. Các dịch vụ tư vấn khác

COM . PT nhận làm dịch vụ tư vấn về

  • . Chiến lược phát trin công ty.
  • . Son tho, ban hành, sửa đổi điều lệ công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát, quy chế tài chính và các quy chế khác.
  • . T chc h thng thông tin qun lý điu hành và ra quyết định qun lý.
  • . T chc b máy kế toán, b máy kim toán ni b và xây dng chế độ kế toán quản trị doanh nghiệp.
  • . Xây dng, t chc trin khai phương án tài chính, phương án phân phi li tc, quy trình chia lãi c tc hàng nă
  • . Các th tc pháp lý liên quan ti t chc Đại hi c đông, ban hành, kim soát và đánh giá tính hiu qu của các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị.
  • . Trin khai thc thi các chính sách thuế, h thng pháp lut ca Nhà nước có liên quan ti doanh nghiệp

Nhận dịch vụ kiểm toán, tư vấn của COM . PT Quý vị sẽ hài lòng về tính chuyên nghiệp, khách quan, bảo mật và hiệu quả.

 

6. Nguyên tắc hoạt động của COM.PT

  • . Tuân thủ pháp luật;
  • . Độc lập khách quan bảo mật;
  • . Lợi ích của khách hàng chính là lợi ích của COM . PT.

COM . PT luôn là người bạn đồng hành tin cậy của các doanh nghiệp, các đơn vị, tổ chức