Hướng dẫn về Lương, BHXH, BHYT, BHNT

12/10/2018

Ngày 15/12/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 146/2017/NĐ-CP điều chỉnh một số quy định về Thuế GTGT và Thuế TNDN tại Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 12/2015/NĐ-CP trong đó đã bổ sung “bảo hiểm nhân thọ” vào mức bị khống chế

26/10/2017

Công văn 2159/BHXH-BT ngày 01/06/2017 về mức đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN và thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở mới: