Hướng dẫn sử dụng Hóa đơn

02/10/2018

Công văn số 55648/CT-TTHT ngày 09/08/2018 của Cục thuế TP Hà Nội về việc xuất hóa đơn điều chỉnh, theo đó: