Thuế Xuất Nhập Khẩu

02/10/2018

Công văn số 54152/CT-TTHT ngày 02/08/2018 của Cục thuế TP Hà Nội về việc xử lý số thuế ân định tăng thêm đối với hàng hóa nhập khẩu, theo đó: