Quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán

21/10/2017

Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán . Ngày hiệu lực thi hành 01/01/2017;

View Fullscreen
Facebook Comments

Bài viết liên quan