Quyết toán Thuế Thu nhập doanh nghiệp

12/10/2017

Ngày 03/03/2017, Tổng cục Thuế đã ban hành hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Hướng dẫn của Tổng cục Thuế về quyết toán thuế TNDN tập trung vào các nội dung sau:

View Fullscreen
 

Facebook Comments

Bài viết liên quan