Thành lập Câu lạc bộ Xăng dầu Việt Nam

10/10/2017

Hôm nay mồng 10/10/2017, Câu lạc bộ Xăng dầu Việt Nam (Câu lạc bộ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu) trực thuộc Hội Doanh nghiệp nhỏ và Vừa Việt Nam

 

 

Hôm nay mồng 10/10/2017, Câu lạc bộ Xăng dầu Việt Nam (Câu lạc bộ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu) trực thuộc Hội Doanh nghiệp nhỏ và Vừa Việt Nam đã tiến hành Đại hội tại Hà Nội (Hội trường 2.4, Nhà D, Khách sạn Thể thao, 15 Lê Văn Thiêm, Q. Thanh Xuân) để thành lập. Đại hội đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Câu lạc bộ, gồm 5 thành viên, thông qua Điều lệ hoạt động, Nghị quyết về phương hướng hoạt động và phát triển của Câu lạc bộ Xăng dầu Việt Nam trong nhiệm kỳ 2017 đến 2022. Mục tiêu hoạt động của Câu lạc bộ này nhằm tạo sự gắn kết  cũng như các điều kiện thuận lợi về hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

 

 

 

Facebook Comments