Thay đổi mức lương cơ sở của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

10/10/2017

Mức đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN và thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở mới từ ngày 1/7/2017 – Theo Công văn số 2159/BHXH-BT của Bảo hiểm xá hội Việt Nam

View Fullscreen

 

Facebook Comments