Thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn

28/10/2017

Các công văn về Chuyển nhượng vốn:

  • Cách tính Thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn:

Download

View Fullscreen

 

  • Công văn số 45684/CT-HTr ngày 08/07/2016 của Cục Thuế Tp. Hà Nội về Trả lời chính sách Thuế:

Download

View Fullscreen

 

  • Công văn số 1136/TCT-TNCN ngày 05/04/2011 của Tổng cục Thuế về Thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán:

Download

View Fullscreen

 

  • Công văn số 3395/TCT-CS ngày 31/07/2017 của Tổng cục Thuế về trả lời chính sách Thuế:

Download

View Fullscreen

 

  • Công văn số 228/TCT-TNCN ngày 21/01/2015 của Tổng cục Thuế về Thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán:

Download

View Fullscreen

 

  • Công văn số 5459/TCT-TNCN ngày 25/11/2016 của Tổng cục Thuế về hướng dẫn Thuế TNCN đối với giá vốn hoạt động chuyển nhượng vốn:

Download

View Fullscreen

 

Facebook Comments

Bài viết liên quan