Văn bản mới

10/10/2017

Thông tư số 324/2016/TT-BTC 21/12/2016 quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành bắt đầu áp dụng từ năm ngân sách 2017.

10/10/2017

Mức đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN và thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở mới từ ngày 1/7/2017 – Theo Công văn số 2159/BHXH-BT của Bảo hiểm xá hội Việt Nam

10/10/2017

Văn bản về Luật Thuế Giá trị gia tăng: – Nghị định số 06/VBHN-BTC ngày 04/04/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật Thuế Giá trị gia tăng. Ngày hiệu lực của văn bản: Ngày 04/04/2017. – Thông tư (1) […]