Văn bản Hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

28/02/2019

Thông tư số 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/12/2018 về Hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2019, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/04/2019

Download.doc

View Fullscreen
Facebook Comments

Bài viết liên quan