Xuất hóa đơn điều chỉnh

02/10/2018

Công văn số 55648/CT-TTHT ngày 09/08/2018 của Cục thuế TP Hà Nội về việc xuất hóa đơn điều chỉnh, theo đó:

Trường hợp Công ty có ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với khách hàng, năm 2015 khi hợp đồng cung cấp dịch vụ hoàn thành, nghiệm thu với khách hàng thì Công ty lập hóa đơn, kê khai thuế GTGT theo quy định.

Đến năm 2017 khi phê duyệt quyết toán và thanh lý hợp đồng, giá trị hóa đơn đã xuất cao hơn với giá trị thực tế quyết toán thì Công ty và khách hàng lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ nội dung, nguyên nhân chênh lệch. Đồng thời Công ty lập hóa đơn điều chỉnh chênh lệch, trên hóa đơn ghi rõ điều chỉnh giảm số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất GTGT,… tiền thuế GTGT cho hóa đơn số…, ký hiệu… Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh giữa hai bên, Công ty thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định tại Khoản 5, Điều 10  Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

 

Chi tiết Công văn số 55648/CT-TTHT ngày 09/08/2018 của Cục thuế TP Hà Nội:

View Fullscreen
Facebook Comments