QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ VÀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ

10/09/2019

Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về Thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính Thuế. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2013:

Download.doc

View Fullscreen
Facebook Comments