Chi phí taxi công ty chi trả cho các chuyên gia nước ngoài do công ty mẹ phái cử sang

02/10/2018

Công văn số 56281/CT-TTHT ngày 13/08/2018 của Cục thuế TP Hà Nội về việc Chi phí taxi công ty chi trả cho các chuyên gia nước ngoài do công ty mẹ phái cử sang, theo đó:

Trường hợp Công ty chi trả khoản chi phí đi lại từ nhà đến nơi làm việc và ngược lại vào các ngày làm việc cho người lao động (các chuyên gia nước ngoài ký hợp đồng lao động với Công ty) theo quy chế của Công ty thì khoản chi về phương tiện này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

 

Chi tiết Công văn số 56281/CT-TTHT ngày 13/08/2018 của Cục thuế TP Hà Nội:

View Fullscreen
Facebook Comments